Maka Plus 10kg

  • Gây màu, điều chỉnh màu nước giúp ổn định màu nước ngay lập tức khi ao nuôi mất tảo.
  • Cung cấp các hoạt chất khoáng dinh dưỡng giúp tôm mau cứng vỏ, đỏ thịt và ngăn ngừa bệnh đục cơ.
  • Ổn định kiềm và giảm biến động môi trường nước.
  • Kiến tạo môi trường cho phù du và vi sinh trong nước ao phát triển.
  • Bổ sung thêm khoáng chất cho nước và đáy ao.
  • Liều dùng: Sử dụng cho ao lót bạt đáy:
  • Tạt mỗi lần 5-10kg/1.000m3.