Về chúng tôi - ccbiotek

Chúng tôi là một nhóm Trang trại nuôi thủy sản cùng một nhóm các kỹ sư và nhà khoa học  (trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, công nghệ môi trường và vật liệu…) tâm huyết với ngành nông nghiệp cùng nhau đặt nền móng xây dựng Công ty CP Công nghệ sinh học C&C (CCBiotek) vào cuối năm 2019.

CCBiotek tập trung hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và bảo vệ môi trường, bao gồm:

  • Sản phẩm khử khuẩn, khử trùng.
  • Sản phẩm cải tạo chất lượng môi trường đất, môi trường nước.
  • Sản phẩm làm sạch môi trường đất, môi trường nước.
  • Thức ăn bổ sung cho vật nuôi.
Xem thêm

Đối tác của chúng tôi

liên hệ mua hàng giá tốt nhất

Tin tức