Virolium 1200ml

  • Diệt khuẩn và tiêu giảm nhớt đáy, nhớt nước, biofilm.
  • Hỗ trợ điều trị các bệnh đường ruột, phân lỏng, phân trắng.